KOMERČNÉ PRIESTORY

V práci ľudia trávia prakticky najväčšiu časť dna, je preto dôležité aby bolo prostredie, v ktorom pracujú, pre nich prostredím, kde sa cítia dobre. Veľmi záleží od profesie alebo druhu zamestnania. Iné prostredie je vhodné pre kreatívcov, musí pôsobiť inšpiratívne. Ine je pre účtovníčku, musí pôsobiť účelne aby ju nič nerušilo. Iné sú priestory, kde sa prijímajú návštevy, mali by byť reprezentatívne… Nábytok do firiem však vždy musí byť urobený tak, aby vydržal každodennú záťaž. Vytvorme spolu prostredie, kde od zamestnancov dostanete viac.